Kezdőlap

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”

(Példabeszédek 22:6)

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!

A Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskola 2012. szeptember 1-je óta működik a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában, amely a világ számos országában rendelkezik oktatási intézményekkel. Büszkék vagyunk rá, hogy a tiborszállási általános iskola az első és jelenleg egyetlen olyan általános iskola, amely a fenntartásuk alá került Magyarországon.

Intézményünk évfolyamonként 1 osztállyal rendelkezik. Az iskola egy kiemelten hátrányos helyzetű térségben működik, így a tanulók között sok a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerek, ezért kiemelt feladatunk a gyerekek ösztönzése, segítése, támogatása nemcsak tanulmányaik, hanem a mindennapi tevékenységek során is. Tanulóközösségünket a helybeli és a környékbeli településekről bejáró diákok alkotják. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátását működési engedélyünk, illetve a szakértői véleményben foglaltak figyelembe vételével biztosítjuk.

Oktató-nevelő munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink építsék be személyiségükbe mindazt, ami igaz, jó és szép. Elhivatott pedagógusaink célkitűzése, hogy a tanulók sikeresen elsajátítsák és alkalmazzák a mindennapi életben való helytálláshoz szükséges tárgyi és gyakorlati tudást. Feladatunk, hogy a gyermekeket művelt, jellemes keresztény emberekké, az egyetemes emberi és egyházi értékek tisztelőjévé, a társadalom hasznos tagjaivá formáljuk, akik mindenkor készek a valódi értékeket befogadni, gyarapítani, közvetíteni. Mindehhez szeretetteljes, családias légkört teremtünk, ahol a tanuló és a tanulói szükségletek állnak a középpontban.

„Az igazi nevelés több egy bizonyos iskolai végzettség megszerzésénél; több a földi életre való felkészülésnél. Egész lényüket formálja az emberi lét minden időszakával. Harmonikusan fejleszti a testi-, szellemi- és lelki erőket. Előkészíti a tanulót a mostani, és az eljövendő világban végzendő szolgálat örömére.”

(Ellen G. White, a Hetednapi Adventista Egyházat alapító közösség tagja)

Célkitűzéseink megvalósítása során összefogásra építünk, ezért együttműködésre hívjuk valamennyi partnerünket. Siker csak együttes erővel, összefogással érhető el, ha együtt, egymást segítve és nem egymás ellen tevékenykedünk.

„Ha most összefogunk, közös munkánkkal
szép jövőt építhetünk gyermekeinknek.”

(Kölcsey Ferenc)

Jó böngészést kívánok! Ha felkeltettük érdeklődését, kérem, látogasson el hozzánk!

Kovácsné Lengyel Andrea

igazgató