Iskolánkról

Tiborszállás egy alacsony lélekszámú település a román határ közelében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A falu egyetlen általános iskolája, a Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskola, 2012. szeptember 1. óta működik a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában.  A korábban önkormányzati fenntartású intézmény életében nagy mérföldövet jelentett ez a döntés.

A jelenlegi épület 1989-ben került átadásra, akkor nyitotta meg kapuit az új épületben működő Tiborszállási Általános Iskola. 1998-ban a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság az Ecsedi-láp lecsapolásának 100. évfordulójára készülve javasolta, hogy az iskola vegye fel Péchy László igazgató főmérnök nevét.

Péchy László az Ecsedi-láp Lecsapoló Társulat igazgató főmérnöke volt. Ebben az állásában harminchét éven át fejtett ki érdemes tevékenységet, melynek során a lápvidéket lecsapolták, gátakat emeltek és hidakat építettek a Krasznán. Péchy László javaslatára és tervei alapján épült a belvíz elvezetésére a Nagyecsedi Szivattyútelep. A láp lecsapolási munkálatai Tiborszállást is érintették.

Ritka esemény, hogy egy általános iskolát mérnökről nevezzenek el, a névadás azonban nem merült ki abban, hogy neve legyen az iskolának, hanem arra törekszünk, hogy eredményes szerepet töltsön be nevelő és oktató munkánk során: az elődök tiszteletére nevel, a múlt megőrzésére int, hagyományokat teremt, melyek összefűznek, újabb ismeretek megszerzésére sarkall. Névadónkra emlékezve valósítjuk meg iskolánkban minden év márciusában a Víz Világnapja alkalmából a Péchy-hetet különböző vetélkedőkkel, vers- és mesemondó versennyel, illetve a a nagyecsedi szivattyútelepre szervezett gyalog- és kerékpártúrával .

Munkánk során arra törekszünk, hogy a tanulók ismerjék meg névadónk életútját, az itt élő emberek jobb életkörülményeiért kifejtett tevékenységét. Igyekszünk az ide látogatókkal, az itt tanulókkal megismertetni Péchy László munkájának jelentőségét, felbecsülhetetlen értékét, mellyel kiemelkedő szerepelt vállat az itteni életmódváltozásban.

Az iskola pedagógiai programja tartalmazza a Hetednapi Adventista Egyház által képviselt keresztény értékrendet is. A tantárgyi ismeretek megtanításán kívül nagy hangsúly helyeződik arra, hogy a gyermekek megfelelő erkölcsi nevelést kapjanak, elsajátítsák a testi és lelki egészség alapelveit, és megismerjék a Bibliát. Minden hétfőn reggel 8 órától istentiszteleten vesznek részt az intézmény tanulói és dolgozói. A tanítási nap áhítattal kezdődik mind a pedagógusok, mind a diákok számára. Az étrend összeállítása során az önkormányzat által üzemeltetett konyhán figyelembe veszik az adventista elveket is. Az intézmény dolgozói arra törekednek, hogy ne csak ne csak nevében, de szellemében is adventista legyen az oktató-nevelő munka.

„A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek munkája a szívben… Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatóak, érezhetőek. Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt.” (Ellen G. White)